Обмін досвідом державно-приватного партнерства між країнами

Наскільки цінними є уроки досвіду ДПП з інших країн? Законодавча і нормативна база відрізняються, як і ринкові умови та загальний інвестиційний клімат. Тому копіювання успішного ДПП в іншій країні – це не просто слідування тим самим крокам чи використання подібних договірних або тендерних документів.

Однак це не означає, що уроки не можна передавати. Навіть якщо змінюються умови, базові принципи ДПП залишаються однаковими, незалежно від того, де вони реалізуються. Наприклад, ДПП – це завжди тривалі договірні відносини між державною організацією і приватною компанією; воно має бути фінансово стійким, щоб працювати; потрібно визначити ризики, пом’якшити і ефективно розподілити їх. Конкретні заходи в напрямку запровадження цих принципів будуть залежати від нормативних і ринкових умов кожної країни. Тим не менш, приклади залишаються чинними.

В Україні ДПП набувало популярності повільно, перш за все через слабкий діловий клімат. Сусіди країни були успішніші у запровадженні ДПП: у Польщі на даний час реалізується 65 проектів ДПП згідно з базою даних ДПП Міністерства економікиперший проект ДПП у Молдові дав змогу відкрити радіологічно-діагностичний центр. Однак жоден з сусідів України не досяг таких успіхів з ДПП, як її сусід через Чорне море – Туреччина.

Туреччина – це регіональна електростанція ДПП. Згідно з даними Всесвітнього оновленого звіту про участь приватного сектора в інфраструктурі за 2014 рік, в якому надається інформація про приватні інвестиції в інфраструктуру на нових ринках, Туреччина знаходиться на другому місці у світі другий рік підряд з об’ємом відповідних проектів на суму 12,5 млрд. доларів США. Лише у 2014 році було запроваджено 17 нових проектів, головним чином, у енергетиці і на транспорті. Недивно, що українські посадовці з великим інтересом спостерігають за успіхом Туреччини.

У 2014 році група українських посадовців поїхала у навчальний тур до Туреччини, щоб з перших рук ознайомитися з проектами ДПП і поговорити з різними зацікавленими сторонами, у тому числі представниками уряду, приватними операторами та закладами міжнародного розвитку. Один з них, Роман Качур, зараз працює заступником міністра фінансів у новому орієнтованому на реформи уряді України. На проведеній 22 червня конференції, яка стосувалася досвіду Туреччини у ДПП, було розглянуто кілька проектів ДПП у Туреччині, у тому числі лікарні і аеропорти.

Чому це важливо? Тому що Україні потрібно вкладати великі інвестиції в інфраструктуру, систему охорони здоров’я та навчальні заклади, щоб поставити економіку на рейки розвитку. Роки корупції, неефективності з радянських часів, а зараз війна на сході спорожнили бюджет країни до переддефолтного стану. Участь приватного сектора в інфраструктурних проектах і державних послугах, що дасть змогу залучити інвестиції і управлінські навички, потенційно може суттєво прискорити процеси відновлення.

В Україні ціла купа проблем все ще лежить попереду. Якщо вам відомі інші приклади, коли відбувався міжнародний обмін досвідом ДПП, залиште нижче свій коментар.

Управління твердими відходами в Україні: потенціал для державно-приватного партнерства (ДПП)

Landfill Gas

 

Управління твердими відходами – це велика проблема в Україні. Згідно з російськомовним звітом Міжнародної фінансової корпорації за 2014 рік (оновлення англійською мовою було нещодавно випущене, однак ще не розміщене онлайн) Україна виробляє до 13 мільйонів тон комунальних твердих відходів щорічно, а на повторну переробку відправляється всього 3-8 %. Це означає, що більша частина твердих відходів потрапляє зрештою на 6700 наявних у країні сміттєзвалищ і відвалів, велика кількість яких несанкціоновані, переповнені або не відповідають санітарним вимогам.

Уряд вжив деяких позитивних кроків для вирішення цієї проблеми: він покращив законодавство у сфері управління твердими відходами та планує запровадити стандарти Європейського Союзу з повторної переробки. Однак в Україні економічна криза, триваюча війна з Росією, 1,3 мільйони внутрішньо переміщених осіб з нагальними потребами. Говорячи просто, в уряду немає ресурсів, ні фінансових, ні технічних, ні управлінських, щоб вирішити ці проблеми у найближчому майбутньому.

А це означає погані новини для простих громадян. Токсичні забруднювачі потрапляють у воду і ґрунт, сміттєзвалища виробляють метан – небезпечний парниковий газ. Місця під сміттєзвалища закінчуються. При цьому економічні витрати на відсутність повторного використання з точки зору втраченої сировини є суттєвими.

Очевидно, що уряду потрібно розробити і запровадити розумну стратегію управління відходами. Частиною цієї стратегії повинно бути партнерство з приватним сектором через державно-приватне партнерство.

Як ДПП може допомогти сектору управління твердими відходами України?

Приватний сектор може запропонувати низку послуг, які самій державі буде важко надати самостійно. До них відносяться:

 • Будівництво установок повторної переробки скла, пластмас, металів і картону та управління ними;
 • Розробка і експлуатація установок спалювання і утилізації газів зі сміттєзвалищ для генерування тепла і/або електрики;
 • Проектування, будівництво сучасних сміттєзвалищ, у тому числі систем збирання і транспортування відходів та управління ними.

У деяких українських містах, зокрема у Вінниці та Івано-Франківську, уже розробляють проекти ДПП для збору газів зі сміттєзвалищ для генерування електрики.

Чи зацікавлений приватний сектор?

Приватний сектор продемонстрував у кращому випадку обережний інтерес до управління твердими відходами в Україні. Деякі причини, чому приватний сектор може розглянути питання про участь у проектах ДПП з управління твердими відходами:

 • При достатньо високому тарифі на утилізацію відходів, який включає витрати на управління сміттєзвалищами, багаторічне ДПП може бути джерелом стабільного тривалого доходу для приватного оператора.
 • Україна має значні обсяги відходів, які не були віднесені до придатних до повторного використання або для отримання газу зі сміттєзвалищ. Ефективне підприємство приватного сектора може мати можливість з вигодою експлуатувати ці ресурси.
 • Через невизначеність ціни і доступності імпортованого газу, який більшою частиною постачається Росією, уряд України дуже прагне знайти нові шляхи генерування тепла і електрики. Тверді відходи можуть використовуватися для генерування обох видів енергії.
 • Україна має спеціальний зелений тариф на електрику, що генерується з відновних джерел. Сума залежить від джерела генерування енергії.

Чи може це спрацювати? Існує багато прикладів успішного ДПП у цьому секторі. Одним з прикладів є сміттєзвалище у Берхампурі, Індії, в якому оператор буде переробляти 150 тон відходів на добу. Інший приклад знаходиться в 2-мільйонному місті Веньцзоу (Китай), в якому ДПП займається перетворенням відходів на електрику.

 

Управління ризиками

ДПП у сфері управління твердими відходами в Україні пов’язане з високими ризиками. Те, як ці ризики будуть розподілені, залежить від конкретного ДПП і того, якому партнеру доручено управляти ними. Для виявлення і належного управління цими ризиками може бути проведене ретельне техніко-економічне обґрунтування і ефективні переговори з потенційними приватними партнерами, недержавними організаціями, іншими зацікавленими сторонами та громадськістю. До деяких потенційних ризиків відносяться:

 • Ризик зміни законодавства. Законодавство про ДПП, концесії, тарифи і бюджети все ще розробляється. Існує ризик того, що зміни законодавства можуть погіршити бізнес-модель. Тому потрібно визначити критичні положення і розробити умови договору, аби забезпечити, щоб неочікувані зміни не підірвали економіку ДПП. До них можуть відноситися тарифи, спеціальні зелені тарифи, тарифи за утилізацію відходів, дозволи тощо.
 • Екологічний ризик. Хоча приватний сектор може прийняти на себе відповідальність за екологічні ризики при будівництві та експлуатації сучасних сміттєзвалищ, він не захоче нести відповідальність за попереднє забруднення. Важливо провести ретельний екологічний аналіз.
 • Технічні і логістичні ризики. Приватний оператор більше схильний приймати ризики з будівництвом, розвитком раціональної логістичної системи для збирання і транспортування відходів або розробки ефективних систем повторної переробки.
 • Ризик недооцінки об’єму відходів. Прогнозовані доходи залежать від точної оцінки об’єму відходів. Занадто оптимістичні оцінки можуть призвести до збитків оператора.

Таким чином, уряду України потрібне фінансування, ділова кмітливість і технічні знання приватного сектора для розвитку свого сектора управління твердими відходами. ДПП має бути ключовим компонентом розумної стратегії управління твердими відходами.

 

Світовий зерновий оператор готовий інвестувати у модернізацію українського порту

Міністерство інфраструктури оголосило про те, що Soufflet Group, провідний учасник світового ринку зерна, має намір вкласти кошти у розвиток Іллічівського морського комерційного порту. Був підписаний меморандум про наміри, в якому визначений намір Soufflet реалізувати проект розвитку інфраструктури у наступні кілька років. Програма розвитку державно-приватного партнерства підтримує зусилля з розвитку промислових парків і відповідної інфраструктури.

Містерство охорони здоров’я має намір запровадити електронну систему управління у сфері охорони здоров’я

Фото: molbuk.ua

Міністр охорони здоров’я оголосив про плани запровадити електронну систему управління у сфері охорони здоров’я протягом одного року. Буде створено єдиний реєстр пацієнтів, лікарів, проведена паспортизація всіх клінік і лікарень швидкої допомоги. Крім загальнодержавних установ органи місцевого самоврядування також шукають шляхи подолання бюджетних обмежень для запровадження програм електронного уряду, які б покращили обслуговування громадян.

Україна має намір представити план приватизації та податкової реформи

Прем’єр-міністр України оголосив про підготовку плану приватизації, податкової реформи та реструктуризації енергетичного сектора. Він підкреслив, що цим планом передбачені прозорі, справедливі і відкриті торги для збільшення іноземних інвестицій у стратегічну інфраструктуру та економіку. Цей план буде представлений на міжнародній діловій конференції 13 липня в США.

Оцінка варіантів вирішення тривалих житлових проблем для внутрішньо переміщених осіб

На нараді кластера притулку для внутрішньо переміщених осіб у Києві місцеві та міжнародні агентства, програми і недержавні організації обмінялися інформацію про житлові потреби внутрішньо переміщених осіб і надали технічні оновлення щодо поточної і запланованої допомоги. Програма розвитку державно-приватного партнерства описала роботи для визначення конкретних проектів довгострокового житлового забезпечення, які передбачають участь приватного сектора.

Нові правила, направлені на прискорення реформ в Україні

Верховна Рада прийняла Постанову № 2986 про План законодавчого забезпечення реформ в Україні. Цей план був розроблений 90 депутатами за участі міжнародного товариства донорів, у тому числі за активної підтримки Програми розвитку державно-приватного партнерства. Ця постанова спрощує реалізацію Національної стратегії 2020, Угоди про асоціацію з ЄС і Коаліційної угоди.

Перспективність проектів альтернативної енергетики, стимульованих змінами законодавства

Схвалені Верховною Радою реформи підвищують інвестиційну привабливість проектів альтернативної енергетики. Проект закону № 2010-д краще узгоджує ставки зеленого тарифу з європейською практикою та послаблює вимоги до використання обладнання українського виробництва. У поправках підтримуються зусилля місцевих органів з залучення інвестицій приватного сектора, необхідні для повторення пілотного проекту ДПП з альтернативної енергетики у Малині, проведеного Програмою розвитку державно-приватного партнерства.

Українське відділення Міжнародної торгової палати захищає розвиток ДПП

Програма розвитку державно-приватного партнерства представила огляд середовища ДПП в Україні під час регіонального круглого столу Міжнародної торгової палати в Одесі. Міжнародна торгова палата нещодавно створила комісію ДПП, призначену для надання технічної і політичної підтримки проектів ДПП, розпочатих її членами. Нещодавні ініціативи стосуються покращення портових потужностей і створення технологічних парків за участі приватного сектора.

Міністр інфраструктури наголошує на необхідності покращення портів і водних шляхів України

Програма розвитку державно-приватного партнерства взяла участь у сесії питань і відповідей, організованій Європейською асоціацією бізнесу з Міністром інфраструктури України. Міністр наголосив на важливості відновлення ключових портів та покращення доступу бізнесу до системи водних шляхів. Реструктуризація Державного агентства автомобільних доріг також згадувалася як пріоритетний крок у напрямку покращення інфраструктури, необхідний для економічного розвитку.