Координаційні заходи організацій, які надають допомогу у поселенні внутрішнім вимушеним переселенцям

P3DP (Програма розвитку державно-приватного партнерства) взяла участь у нараді “Кластера” – Притулок для внутрішніх вимушених переселенців, організованій Координаційним гуманітарним центром при Комісаріаті ООН у справах біженців. Хоча діяльність Кластера зосереджена на короткострокових негайних потребах, P3DP особливо підкреслила важливість початку довгострокового планування. Учасники погодилися з необхідністю створення технічного комітету для розробки стратегії для створення довгострокового механізму, що передбачає залучення приватного сектора до відновлення або будівництва, підтримання і експлуатації житлового фонду. P3DP планує надати спеціалістів з досвідом і необхідною кваліфікацією у цій сфері.

Роль ДПП у видобутку біогазу для генерації електроенергії

PPP UkraineЗ часів незалежності Україна успадкувала вкрай неефективну і забруднену систему поводження з твердими відходами. Боротьба зі сміттям триває й досі. За останніми дослідженнями Світового банку, Україна продукує більше, ніж 17 млн. тонн відходів щорічно. Рівень повторного використання відходів тривожно низький і складає близько п’яти відсотків. Решта вивозиться на полігони або несанкціоновані звалища поблизу міст, що створює ризик для здоров’я та навколишнього середовища. Незалежно від майбутніх дій уряду та можливих змін у поведінці споживачів, Україні необхідно значно розширити потенціал захоронення відходів.

Український уряд ухвалив низку важливих кроків для сприяння розвитку законодавства, що дозволятиме значно поліпшити процес переробки та утилізації відходів. Обнадійливим є той факт, що міста визнали генерування електроенергії з полігонного газу ефективною частиною комплексної системи управління твердими відходами. Програма розвитку державно-приватного партнерства USAID (Програма розвитку ДПП) є першою серед тих, хто допомагає впроваджувати біогазові технології у місті Вінниця та Івано-Франківськ в межах комплексних систем управління твердими відходами, застосовуючи механізм державно-приватного партнерства (ДПП).

Оцінка проекту у Вінниці

Вінниця – місто з населенням 370 тис. чоловік, що знаходиться у південно-західній частині України. Місто планує рекультивацію існуючого полігону та вироблення електроенергії з полігонного газу, який, в основному, складається з метану – парникового газу, який в 21 разів перевищує негативний вплив, аніж двоокис вуглецю ( CO2). Проектом планується генерування та продаж електроенергії, використовуючи біогаз, що спалюється. Отримані кошти будуть використані для рекультивації та закриття полігону після закінчення його строку експлуатації.

Місто опрацювало техніко-економічне обґрунтування проекту. Очікується, що владою міста буде проведено конкурс у 2014 році. За оцінками незалежного дослідження, проект може залучити до 3 млн. доларів США приватних інвестицій, отримати 5 млн. доларів податкових надходжень та скоротити викиди газу в обсязі близько 460 тис. тонн CO2.

Ідея набирає обертів. Після відвідування полігону у Вінниці, губернатор Івано-Франківської області підтримав ініціативу аналогічного проекту ДПП у своєму регіоні. На даний час йде підготовка техніко-економічного обґрунтування, яке буде завершено наприкінці 2014 року.

Демонстраційний ефект

В Україні є приблизно 100 полігонів, придатних для видобутку та використання полігонного газу, а тому демонстраційний ефект проекту має потенціал для мультиплікації по всій країні. Якщо проект міцно укоріниться у системі твердих відходів України, утилізація газу на полігонах України, у кінцевому підсумку, сприятиме більш ефективному та екологічно раціональному використанні ресурсів країни.

 До інших переваг також належить:

  • Зменшення витрат. Висока вартість газу в Україні виснажує місцеві бюджети. Бізнес є неконкурентоспроможним, а муніципалітети не мають необхідних коштів для задоволення потреб розвитку інфраструктури.
  • Зростання енергетичної незалежності. Україна імпортує більшу частину природного газу з Росії, що робить її більш вразливою до геополітичного тиску. Використання полігонного газу дозволить знизити потребу в імпорті.
  • Можливості для малого бізнесу. Місцеві українські підприємства матимуть більше можливостей для участі у секторі поводження з твердими відходами та енергетичному секторі.
  • Зменшення викидів парникових газів. Україна є одним з провідних учасників викидів вуглецю на душу населення. За дослідженням інжинірингової компанії «БІО», Україна може заощаджувати 6 млн. тонн CO2 щорічно, використовуючи полігонний газ.

Враховуючи, що поводження з твердими відходами є першочерговим завданням для української влади, наразі, слушний час продемонструвати, як за допомогою ДПП можна поліпшити збір, переробку та утилізацію твердих відходів на території всієї країни. За допомогою ДПП інвестиції приватного сектора будуть залучені для розвитку інфраструктури та надання державних послуг, а також розвитку нових технологій і управлінських навичок, які відіграють важливу роль у підвищенні енергоефективності та пом’якшенні наслідків зміни клімату. Проекти ДПП у сфері поводження з твердими відходами – це перші «ластівки», які стануть невід’ємною складовою тривалої програми управління твердими відходами.