Управління твердими відходами в Україні: потенціал для державно-приватного партнерства (ДПП)

Landfill Gas

 

Управління твердими відходами – це велика проблема в Україні. Згідно з російськомовним звітом Міжнародної фінансової корпорації за 2014 рік (оновлення англійською мовою було нещодавно випущене, однак ще не розміщене онлайн) Україна виробляє до 13 мільйонів тон комунальних твердих відходів щорічно, а на повторну переробку відправляється всього 3-8 %. Це означає, що більша частина твердих відходів потрапляє зрештою на 6700 наявних у країні сміттєзвалищ і відвалів, велика кількість яких несанкціоновані, переповнені або не відповідають санітарним вимогам.

Уряд вжив деяких позитивних кроків для вирішення цієї проблеми: він покращив законодавство у сфері управління твердими відходами та планує запровадити стандарти Європейського Союзу з повторної переробки. Однак в Україні економічна криза, триваюча війна з Росією, 1,3 мільйони внутрішньо переміщених осіб з нагальними потребами. Говорячи просто, в уряду немає ресурсів, ні фінансових, ні технічних, ні управлінських, щоб вирішити ці проблеми у найближчому майбутньому.

А це означає погані новини для простих громадян. Токсичні забруднювачі потрапляють у воду і ґрунт, сміттєзвалища виробляють метан – небезпечний парниковий газ. Місця під сміттєзвалища закінчуються. При цьому економічні витрати на відсутність повторного використання з точки зору втраченої сировини є суттєвими.

Очевидно, що уряду потрібно розробити і запровадити розумну стратегію управління відходами. Частиною цієї стратегії повинно бути партнерство з приватним сектором через державно-приватне партнерство.

Як ДПП може допомогти сектору управління твердими відходами України?

Приватний сектор може запропонувати низку послуг, які самій державі буде важко надати самостійно. До них відносяться:

 • Будівництво установок повторної переробки скла, пластмас, металів і картону та управління ними;
 • Розробка і експлуатація установок спалювання і утилізації газів зі сміттєзвалищ для генерування тепла і/або електрики;
 • Проектування, будівництво сучасних сміттєзвалищ, у тому числі систем збирання і транспортування відходів та управління ними.

У деяких українських містах, зокрема у Вінниці та Івано-Франківську, уже розробляють проекти ДПП для збору газів зі сміттєзвалищ для генерування електрики.

Чи зацікавлений приватний сектор?

Приватний сектор продемонстрував у кращому випадку обережний інтерес до управління твердими відходами в Україні. Деякі причини, чому приватний сектор може розглянути питання про участь у проектах ДПП з управління твердими відходами:

 • При достатньо високому тарифі на утилізацію відходів, який включає витрати на управління сміттєзвалищами, багаторічне ДПП може бути джерелом стабільного тривалого доходу для приватного оператора.
 • Україна має значні обсяги відходів, які не були віднесені до придатних до повторного використання або для отримання газу зі сміттєзвалищ. Ефективне підприємство приватного сектора може мати можливість з вигодою експлуатувати ці ресурси.
 • Через невизначеність ціни і доступності імпортованого газу, який більшою частиною постачається Росією, уряд України дуже прагне знайти нові шляхи генерування тепла і електрики. Тверді відходи можуть використовуватися для генерування обох видів енергії.
 • Україна має спеціальний зелений тариф на електрику, що генерується з відновних джерел. Сума залежить від джерела генерування енергії.

Чи може це спрацювати? Існує багато прикладів успішного ДПП у цьому секторі. Одним з прикладів є сміттєзвалище у Берхампурі, Індії, в якому оператор буде переробляти 150 тон відходів на добу. Інший приклад знаходиться в 2-мільйонному місті Веньцзоу (Китай), в якому ДПП займається перетворенням відходів на електрику.

 

Управління ризиками

ДПП у сфері управління твердими відходами в Україні пов’язане з високими ризиками. Те, як ці ризики будуть розподілені, залежить від конкретного ДПП і того, якому партнеру доручено управляти ними. Для виявлення і належного управління цими ризиками може бути проведене ретельне техніко-економічне обґрунтування і ефективні переговори з потенційними приватними партнерами, недержавними організаціями, іншими зацікавленими сторонами та громадськістю. До деяких потенційних ризиків відносяться:

 • Ризик зміни законодавства. Законодавство про ДПП, концесії, тарифи і бюджети все ще розробляється. Існує ризик того, що зміни законодавства можуть погіршити бізнес-модель. Тому потрібно визначити критичні положення і розробити умови договору, аби забезпечити, щоб неочікувані зміни не підірвали економіку ДПП. До них можуть відноситися тарифи, спеціальні зелені тарифи, тарифи за утилізацію відходів, дозволи тощо.
 • Екологічний ризик. Хоча приватний сектор може прийняти на себе відповідальність за екологічні ризики при будівництві та експлуатації сучасних сміттєзвалищ, він не захоче нести відповідальність за попереднє забруднення. Важливо провести ретельний екологічний аналіз.
 • Технічні і логістичні ризики. Приватний оператор більше схильний приймати ризики з будівництвом, розвитком раціональної логістичної системи для збирання і транспортування відходів або розробки ефективних систем повторної переробки.
 • Ризик недооцінки об’єму відходів. Прогнозовані доходи залежать від точної оцінки об’єму відходів. Занадто оптимістичні оцінки можуть призвести до збитків оператора.

Таким чином, уряду України потрібне фінансування, ділова кмітливість і технічні знання приватного сектора для розвитку свого сектора управління твердими відходами. ДПП має бути ключовим компонентом розумної стратегії управління твердими відходами.

 

Експертні консультації Програми розвитку ДПП щодо політики управління побутовими відходами

15 квітня 2015 року під час засідання робочої групи «Укрекоал’янсу» Програма розвитку ДПП підкреслила необхідність правових та політичних змін, необхідних для залучення інвестицій в сектор поводження з відходами за допомогою механізмів ДПП. Урядові посадовці, представники неурядових організацій та експерти працюють над створенням низки ключових рекомендацій для спрямування розвитку національної стратегії щодо поводження з відходами.

USAID підтримує стимулювання приватних інвестицій у сектор управління відходами в Україні

Photo Lviv 2Львів, Україна (20-21 листопада 2014 р.) – У Львові відбулася конференція «Поширення кращих європейських практик міжмуніципального співробітництва у сфері поводження з побутовими відходами в Україні», на якій представники центральних та місцевих органів влади, бізнесу та міжнародного донорського співтовариства обговорили вплив запропонованих Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України змін в регулюванні сектору управління твердими відходами на залучення приватних інвестицій у сектор управління відходами. Учасники також поділилися передовим міжнародним досвідом та його впровадженням в Україні.

Організаторами виступили Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіонбуд) разом із Програмою розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), та Швейцарсько-українським проектом «Підтримка Децентралізації в Україні» DESPRO.

Відкриваючи конференцію, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Андрій Білоусов підкреслив: «Україна потребує інвестицій й участі приватного бізнесу для вирішення нагальних питань поводження з твердими відходами. Приватний бізнес має ресурси, необхідні для впровадження сучасних технологій та управлінських рішень, а також для зміни споживацьких звичок та виробничих практик для збільшення долі переробки відходів та захисту навколишнього середовища.»

«Партнерство з приватним сектором є ключовим для модернізації і розвитку сфери поводження з побутовими відходами, – сказав Джед Бартон, Директор регіональної місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові. – Приватні  компанії мають ресурси, управлінський досвід та технічні знання для того, щоб захистити навколишнє середовище краще і надати послуги ефективніше».

«Реформа децентралізації вимагає особливої уваги органів місцевої влади у проекти розвитку. Однією з форм таких проектів є державно-приватне партнерство. Щоб проекти були економічно стійкими, потрібно на рівні уряду вести вірну тарифну політику, яка б стимулювала довгострокові приватні інвестиції, у тому числі, у безпечне поводжені з твердими відходами.» – наголосила Тетяна Коротка, Директор з підготовки проектів ДПП Програми розвитку державно-приватного партнерства USAID.

***

 Програма розвитку державно-приватного партнерства Агентства США з міжнародного розвитку передбачає надання допомоги Уряду України у створенні правового середовища державно-приватного партнерства, розбудові уповноважених органів, проведенні навчання в партнерських містах, надання допомоги на всіх етапах підготовки й реалізації пілотних проектів ППП.

Американський народ через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу протягом 50 років. В Україні допомога USAID зосереджена на трьох сферах: здоров’я та соціальна трансформація, економічне зростання та демократія й урядування. За додатковою інформацією щодо програм USAID в Україні просимо звертатись до Департаменту інформаційної діяльності та комунікації за номером: +38 (044) 521-5741 або відвідати сторінку: http://ukraine.usaid.gov чи відвідайте сторінку USAID у мережі Фейсбук за адресою: https://www.facebook.com/USAIDUkraine

Внесок команди P3DP в проект Закону щодо тарифів у сфері твердих відходів

Під час зустрічі робочої групи, що проводилась Міністерством регіонального розвитку, команда P3DP надала свої рекомендації з питань встановлення тарифів у секторі твердих відходів. P3DP було зроблено основний внесок в тарифну методологію, яка має зробити ДПП більш привабливим в цьому секторі. Законопроект надає більше повноважень та делегує більше відповідальності за встановлення тарифів муніципалітетам і буде представлений на розгляд до парламенту найближчим часом.

Роль ДПП у видобутку біогазу для генерації електроенергії

PPP UkraineЗ часів незалежності Україна успадкувала вкрай неефективну і забруднену систему поводження з твердими відходами. Боротьба зі сміттям триває й досі. За останніми дослідженнями Світового банку, Україна продукує більше, ніж 17 млн. тонн відходів щорічно. Рівень повторного використання відходів тривожно низький і складає близько п’яти відсотків. Решта вивозиться на полігони або несанкціоновані звалища поблизу міст, що створює ризик для здоров’я та навколишнього середовища. Незалежно від майбутніх дій уряду та можливих змін у поведінці споживачів, Україні необхідно значно розширити потенціал захоронення відходів.

Український уряд ухвалив низку важливих кроків для сприяння розвитку законодавства, що дозволятиме значно поліпшити процес переробки та утилізації відходів. Обнадійливим є той факт, що міста визнали генерування електроенергії з полігонного газу ефективною частиною комплексної системи управління твердими відходами. Програма розвитку державно-приватного партнерства USAID (Програма розвитку ДПП) є першою серед тих, хто допомагає впроваджувати біогазові технології у місті Вінниця та Івано-Франківськ в межах комплексних систем управління твердими відходами, застосовуючи механізм державно-приватного партнерства (ДПП).

Оцінка проекту у Вінниці

Вінниця – місто з населенням 370 тис. чоловік, що знаходиться у південно-західній частині України. Місто планує рекультивацію існуючого полігону та вироблення електроенергії з полігонного газу, який, в основному, складається з метану – парникового газу, який в 21 разів перевищує негативний вплив, аніж двоокис вуглецю ( CO2). Проектом планується генерування та продаж електроенергії, використовуючи біогаз, що спалюється. Отримані кошти будуть використані для рекультивації та закриття полігону після закінчення його строку експлуатації.

Місто опрацювало техніко-економічне обґрунтування проекту. Очікується, що владою міста буде проведено конкурс у 2014 році. За оцінками незалежного дослідження, проект може залучити до 3 млн. доларів США приватних інвестицій, отримати 5 млн. доларів податкових надходжень та скоротити викиди газу в обсязі близько 460 тис. тонн CO2.

Ідея набирає обертів. Після відвідування полігону у Вінниці, губернатор Івано-Франківської області підтримав ініціативу аналогічного проекту ДПП у своєму регіоні. На даний час йде підготовка техніко-економічного обґрунтування, яке буде завершено наприкінці 2014 року.

Демонстраційний ефект

В Україні є приблизно 100 полігонів, придатних для видобутку та використання полігонного газу, а тому демонстраційний ефект проекту має потенціал для мультиплікації по всій країні. Якщо проект міцно укоріниться у системі твердих відходів України, утилізація газу на полігонах України, у кінцевому підсумку, сприятиме більш ефективному та екологічно раціональному використанні ресурсів країни.

 До інших переваг також належить:

 • Зменшення витрат. Висока вартість газу в Україні виснажує місцеві бюджети. Бізнес є неконкурентоспроможним, а муніципалітети не мають необхідних коштів для задоволення потреб розвитку інфраструктури.
 • Зростання енергетичної незалежності. Україна імпортує більшу частину природного газу з Росії, що робить її більш вразливою до геополітичного тиску. Використання полігонного газу дозволить знизити потребу в імпорті.
 • Можливості для малого бізнесу. Місцеві українські підприємства матимуть більше можливостей для участі у секторі поводження з твердими відходами та енергетичному секторі.
 • Зменшення викидів парникових газів. Україна є одним з провідних учасників викидів вуглецю на душу населення. За дослідженням інжинірингової компанії «БІО», Україна може заощаджувати 6 млн. тонн CO2 щорічно, використовуючи полігонний газ.

Враховуючи, що поводження з твердими відходами є першочерговим завданням для української влади, наразі, слушний час продемонструвати, як за допомогою ДПП можна поліпшити збір, переробку та утилізацію твердих відходів на території всієї країни. За допомогою ДПП інвестиції приватного сектора будуть залучені для розвитку інфраструктури та надання державних послуг, а також розвитку нових технологій і управлінських навичок, які відіграють важливу роль у підвищенні енергоефективності та пом’якшенні наслідків зміни клімату. Проекти ДПП у сфері поводження з твердими відходами – це перші «ластівки», які стануть невід’ємною складовою тривалої програми управління твердими відходами.

Тарифи на захоронення твердих відходів: стимулювання стабільного інвестування в полігони

SWM PPP Ukraine

В Україні створюється 17 мільйонів тонн відходів щодня, тоді як переробляється лише 4% з них. Більше половини з 6000 звалищ в країні є неконтрольованими та створюють загрози для довкілля та здоров’я, такі як забруднення підземних вод, розповсюдження гризунів та хвороби, викиди метану – парникового газу. Для заохочення інвестування приватного сектору в послуги із захоронення твердих відходів та через створення державно-приватних партнерств потрібно вдосконалити тарифну систему. Програма розвитку ДПП співпрацює з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг з метою розробки раціональної, прозорої та послідовної тарифної методології для полігонів.


Україна має потенціал для істотного скорочення викидів парникових газів, збільшення частки переробки відходів та нейтралізації ризиків для довкілля та здоров’я шляхом реформування сектору управління твердими відходами (УТВ). Починати варто з тарифів, оскільки за існуючої системи власники полігонів не мають стимулів для інвестування в необхідні покращення.

Міжнародні експерти Програми розвитку ДПП з УТВ Кріс Шугарт та Пітер Феірклос представили 12 листопада на круглому столі, організованому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (Нацкомпослуг), розроблену Тарифну методологію захоронення твердих відходів. Після остаточного формулювання методологія стане ключовим стратегічним інструментом покращення у секторі УТВ України. Ці заходи доповнюють дії Світового Банку та інших міжнародних організацій, спрямовані на підтримку стратегії розвитку з низькими викидами (Low Emission Development) у секторі управління твердими відходами.

Національна тарифна методологія відчиняє двері до розширення застосування державно-приватного партнерства, що може залучити фінансування, технології та досвід роботи у сферу УТВ приватного сектору. Це уможливить покращення полігонів, приведення їх у відповідність до міжнародних передових практик, а також підтримає зусилля України на шляху до скорочення викидів парникових газів, та гарантує, що моніторинг та управління полігонами після їх закриття забезпечить захистит довкілля та здоров’я громадян.

Валерій Саратов, Голова Нацкомпослуг, відкрив засідання круглого столу, наголосивши на важливості питання управління твердими відходами у контексті розвитку України. Він підкреслив важливість підтримки USAID загалом та Програма розвитку ДПП зокрема. Окрім зусиль,спрямованих на вдосконалення законодавства, політики та регулювання, Програма розвитку ДПП опрацьовує два пілотні проекти ДПП у сфері УТВ у Вінниці та Івано-Франківську.

Обмін знаннями в дії: Губернатор Івано-Франківської області відвідав проект Програма розвитку ДПП з використання біогазу в Вінниці

Landfill GasГубернатор Івано-Франківської області Михайло Вишиванюк цього тижня відвідав Вінницю, щоб особисто ознайомитися з пілотним проектом Програми розвитку ДПП з добування звалищного біогазу. Метою проекту є виробництво енергії зі звалищного газу на місцевому полігоні. Вироблена енергія дозволить скоротити потребу енергії з джерел, що інтенсивніше забруднюють довкілля; у такий спосіб буде скорочено викиди вуглекислого газу на 20 000 тонн та зменшено енергетичну залежність України.

Така навчальна поїздка є чудовим прикладом того, як Програма розвитку ДПП сприяє обміну знаннями щодо ролі ДПП у забезпеченні енергетичної ефективності та використанні відновлюваної енергії в Україні. Від Програми розвитку ДПП у заході взяли участь Тетяна Коротка, Неля Макарій та Марина Коликова.

Ідея проведення навчальної поїздки виникла у вересні, коли губернатор відвідував офіс Програми розвитку ДПП у Києві для обговорення проекту з добування біогазу в Івано-Франківську. Дослідження, проведені за підтримки Програма розвитку ДПП, показали, що на міському звалищі в Івано-Франківську виділяється достатньо газу для виробництва електричної енергії. В рамках ДПП місто планує побудувати лінії електропередач для під’єднання об’єкту до мережі та створити ДПП з приватною компанією для будівництва та використання енергетичного комплексу. Загальна сума інвестицій може становити 3 мільйони дол. США та забезпечити створення 10 нових робочих місць.

Програма розвитку ДПП, як консультант з операцій в рамках обох проектів, представив ключові питання під час візиту. Вони включали інформацію про передові практики управління полігонами, в тому числі добування біогазу, соціальні, економічні та юридичні наслідки проекту та екологічні аспекти, наприклад, Кіотський протокол, еко-тарифи, енергетична ефективність та пов’язані податки. Також були обговорені ролі та обв’язки приватних суб’єктів господарювання у таких ДПП.