Значення законодавчої діяльності Програми розвитку ДПП для навколишнього середовища

Допомога з боку Програми розвитку ДПП має позитивне значення для вдосконалення української бази законодавства, потрібної для залучення приватних інвестицій в проекти відновлювальної енергетики та енергозбереження, посилення необхідної  участі зацікавлених організацій, а також демонстрації того, яким чином слід реалізувати проекти приватного інвестування, які пом’якшують глобальні зміни клімату.

За результатами консультацій і досліджень до національного законодавства з ДПП були включені положення, які стимулюють використання джерел чистої енергії і підвищення енергоефективності. Вони служать підтримкою для Національної програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Крім того закони, які стосуються ДПП, вдосконалюються таким чином, щоб уможливити використання механізму ДПП у проектах чистої енергії і підвищення енергоефективності. Наприклад:

  • положення в Концепції і Стратегії ДПП щодо застосування ДПП для розвитку енергетичного сектору, вдосконалення ресурсо- і енергоефективності житлово- комунальної сфери, а також охорони природного середовища;
  • зміни до законодавства про підвищення енергоефективності, якими здійснюється спеціальне регулювання з метою забезпечення ефективності угод з енергосервісними компаніями (ЕСКО) для державного сектору;
  • реформа тарифів на утилізацію твердих відходів, спрямована на прискорення розвитку і модернізації сектору управління твердими відходами в Україні у способи, якими підвищується енергоефективність і скорочуються викиди парникових газів.

Запропоновані регуляторні документи передбачають ресурси, які повинні використовуватися для будівництва та управління полігонами, які відповідають сучасним екологічним вимогам.