Програма розвитку ДПП сприяє використанню енергії біомаси в Україні шляхом ДПП

PPP Ukraine

Заходи Програми розвитку ДПП підтримують Стратегію USAID щодо зміни клімату та розвитку, а також Ініціативу Президента Обами щодо протидії кліматичним змінам. Ми допомагаємо Україні підвищити кліматичну стабільність та сприяємо стабільному економічному розвитку з низьким рівнем викидів шляхом законодавчого реформування, навчання, інформування та створення пілотних проектів ДПП, що мають на меті зменшення викидів парникових газів та заохочення до використання відновлюваних джерел енергії.

Навчальний семінар Програми розвитку ДПП в Житомирі щодо ДПП у сфері енергоефективності та відновлюваної енергії є не єдиним способом підтримки інвестицій у відновну енергетику України, яким послуговується Програма розвитку ДПП . Ми використовуємо багатоетапний, комплексний підхід до вирішення кліматичних питань. Наші методи включають:

  • Підтримку використання відновних джерел енергії шляхом вдосконалення законодавства. Програмою розвитку ДПП було включено положення про підтримку використання відновних джерел енергії до української стратегії ДПП, та підготовлено вихідні матеріали для законопроектів. Ці вихідні матеріали повинні сприяти підписанню контрактів із енергосервісними компаніями (ESCO), покращити практики управління твердими відходами та заохотити ДПП до вдосконалення ресурсної бази та енергетичної ефективності сектору житлового та комунального господарства.
  • Забезпечення обізнаності та потенціалу в сфері захисту довкілля. Окрім проведення навчань на національному, регіональному та муніципальному рівнях щодо основ державно-приватних партнерств, Програма розвитку ДПП демонструє, яким чином приватний сектор може сприяти зменшенню викидів, у т.ч. парникових газів, та забезпеченню стабільного економічного розвитку шляхом залучення фінансування, технологічної та управлінської підтримки.
  • Пілотні проекти ДПП з використання відновних джерел енергії. Пілотні проекти ДПП, що впроваджуються Програмою розвитку ДПП, мають позитивний вплив на скорочення  викидів парникових газів та покращення енергетичної ефективності. Пілотні проекти у Вінниці, Івано-Франківську, Дніпропетровську та Малині мають на меті продемонструвати, як ДПП можуть зменшити вплив на кліматичні зміни шляхом виробництва електроенергії зі звалищного газу та біопалива, а також використання енергоефективного вуличного освітлення. Очікуване скорочення викидів парникових газів у результаті допомоги від уряду США, що надається через Програма розвитку ДПП,складатиме 998 159 тонн СО2.