Обмін знаннями на тему державно-приватного партнерства: початок навчально-методичного семінару «Викладання ключових аспектів ДПП»

3-7 листопада 2014 року Програма розвитку ДПП організувала і провела навчально-методичний семінар «Викладання ключових аспектів державно-приватного партнерства» для викладачів університетів і тренерів установ, що мають підготувати майбутніх державних службовців або підвищити кваліфікацію теперішніх співробітників, що відповідають за підготовку та реалізацію проектів ДПП.

У семінари взяли участь 21 професійний викладач та тренери з 13 вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти. Серед них: Національна академія державного управління в Києві та її регіональні відділення в Харкові, Одесі, Львові та Дніпропетровську, національні університети Одеси, Харкова, Києва та Запоріжжя.

Протягом усього періоду роботи Програми розвитку ДПП державного державні та місцеві органи влади отримали можливість набути знання та навички з питань ДПП.  За допомогою проведення практичних семінарів, навчальних поїздок та інших навчальних заходів учасники мали змогу отримати знання щодо загальних концепцій ДПП, ознайомитися з міжнародним досвідом, а також інструментами аналізу технічної, фінансової та екологічної доцільності пропонованих проектів ДПП. На додаток до навчальних матеріалів, процес розробки пілотних проектів ДПП дав змогу отримати практичну інформацію щодо створення ДПП у сфері управління твердими відходами, альтернативних видів палива для теплопостачання, охорони здоров’я, спорту та відпочинку, а також управління міськими парками. Програма розвитку ДПП розробила серію практичних прикладів (case studies), щоб поширити набутий досвід.

З метою інституціоналізації цих знань та навчальних інструментів Програма розвитку ДПП організувала проведення навчально-методичного семінару для викладачів та тренерів з метою підвищення потенціалу місцевих установ для підтримки муніципалітетів та державних установ щодо розвитку їх потенціалу для залучення інвестицій та ресурсів приватного сектора для побудови  інфраструктури і покращення надання комунальних та інфраструктурних послуг, використовуючи механізм державно-приватного партнерства.

Цілі семінару:

 • поділитися з учасниками семінару знаннями, навичками та матеріалами для викладання ДПП;
 • збільшити число кваліфікованих посадових осіб органів місцевого самоврядування для  розробки проектів ДПП; та
 • поширити накопичений досвід Програми для розробки проектів ДПП. 

Семінар провели українські спеціалісти Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, що тісно співпрацювали з командою Програми розвитку ДПП під час підготовки матеріалів та практичних прикладів ДПП. Вступне слово на відкритті семінару зробили Ксенія Ляпіна, депутату Верховної Ради України VII скликання та автор Закону України «Про державно-приватне партнерство», Директору Програми розвитку ДПП пану Міку Мюллей та Олена Маслюківська, керівник напрямку навчання та інформаційної підтримки Програми розвитку ДПП.

Під час проведення семінару учасники отримали теоретичні навички, ознайомилися з практичними прикладами ДПП, відвідали один з проектів ДПП та розробили власний план дій щодо використання презентованих під час семінару матеріалів у своєму навчальному курсі за допомогою професіоналів. Порядок денний включав:

 • Ситуаційну методику навчання: теорію та практичні приклади в Україні
 • Методику викладання ДПП: складання учасниками семінару плану дій
 • Приклади проектів ДПП в Україні:
  • Спортивна та рекреаційна інфраструктури в Києві (з виїздом на об’єкт)
  • Охорона здоров’я у Запоріжжі
  • Центральне теплопостачання з використанням альтернативного виду палива у Малині
  • Добування біогазу з виробництвом електроенергії у Вінниці
  • Управління міським парком у Сімферополі